Gabinet diagnostyczny Neuromedicare - Intelimed

 

Profesjonalna diagnostyka neurofizjologiczna EMG, EEG, HOLTER EEG

1
1

Szanowni Państwo, pracownia diagnostyczna Neuromedicare powstała w celu zapewnienia pacjentom badań EMG, ENG i EEG, WIDEO EEG, HOLTER EEG na najwyższym światowym poziomie.
W pracowni Neuromedicare badania wykonywane są przez lekarzy i techników wyszkolonych
w renomowanych klinikach i akredytowanych ośrodkach Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.
Tylko osoby posiadające szkolenie i certyfikat PTNK oraz wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny zagwarantują Państwu wiarygodne i powtarzalne badania.
Dzięki temu zawsze będziecie Państwo i lekarze prowadzący mieli rzetelny obraz przebiegu leczenia lub choroby.
Wykorzystujemy sprzęt diagnostyczny firmy NATUS Dantec EMG i NATUS Xltek EEG używany w najlepszych klinikach w Polsce
i na Świecie.

Nasze urządzenia i systemy techniki medycznej są wyposażone
w zaawansowane programy wspomagające lekarzy i ułatwiające diagnostykę.
EMG Dantec KEYPOINT z automatycznymi normami opracowanymi przez
prof. Erika Valdemara Stalberga, pioniera i niekwestionowanego eksperta w dziedzinie EMG.

Unikalne na skalę światową wielokamerowe video EEG z automatyczną detekcją iglic, zaburzeń i analizą spektralną QEEG w czasie rzeczywistym. Analiza w cenie badania EEG.

Wykorzystujemy najwyższej jakości akcesoria, które powodują, że mniej przyjemne badania są wykonywane dużo szybciej. Zapewniają większy komfort pacjenta przy zachowaniu najwyższych parametrów badania.

Nasz sprzęt diagnostyczny jest regularnie serwisowany i sprawdzany wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Co jest potwierdzone stosowną aktualną dokumentacją i certyfikatami.

Jakość, wiarygodność badań i idące za tym bezpieczeństwo pacjenta mają u nas priorytet!

Zapraszamy do naszego wyjątkowego gabinetu diagnostycznego, gdzie odnajdziesz diagnostykę na poziomie niedostępnym
w wielu innych miejscach w Polsce.

Badanie ENG i EMG

Na czym polega elektroneurografia – ENG?

Elektroneurografia (ENG) to badanie neurologiczne, którego celem jest ocena funkcji nerwów obwodowych – włókien ruchowych i czuciowych.

Badanie szybkości przewodnictwa nerwowego jest badaniem elektrofizjologicznym, czyli badającym czynność elektryczną nerwów. Tylko na podstawie pośrednich informacji można wnioskować o uszkodzeniach w budowie neuronu, badanie to skupia się na funkcjonowaniu komórki nerwowej.

Wskazania do badania elektroneurografii

 • neuropatie, czyli zwyrodnienie nerwó Uszkodzenie może dotyczyć osłonki mielinowej lub aksonu, zwykle obu naraz. Objawy wskazujące na zajęcie włókien ruchowych to porażenie mięśni, niedowład, zmniejszenie napięcia mięśni, ich zanik. Choroba włókien czuciowych powoduje mrowienie, palenie, kłucie, ból, w końcowych stadiach brak jakiegokolwiek czucia. Najczęstsze neuropatie to zespół Guillaina-Barrego, neuropatia cukrzycowa, zespoły zatruciowe.
 • Polineuropatie i mononeuropatie np. zespół cieśni nadgarstka (cieśń nadgarstka), uszkodzenie nerwu twarzowego, uszkodzenia splotów: barkowego i lędźwiowo-krzyżowego, urazy obwodowego układu nerwowego
 • miastenia rzekomoporaźna. Jest to choroba autoimmunologiczna – organizm sam wytwarza przeciwciała atakujące złącze nerwowo-mięśniowo. Objawia się szybkim męczeniem mięśni, na początku objawy są subtelne i mogą być zinterpretowane jako brak kondycji fizycznej. Choroba postępuje, a kolejne objawy, jak podwójne widzenie związane z nużliwością mięśni gałek ocznych, problemy z mimiką i przełykaniem (zajęcie mięśni głowy i szyi), znaczne osłabienie kończyn sugerują chorobę neurologiczną. Badanie elektrofizjologiczne w miastenii jest szczególnego rodzaju. Nerw stymuluje się bodźcem o bardzo dużej sile i bada kolejne odpowiedzi, które, jeśli są coraz słabsze, potwierdzają diagnozę miastenii.

Elektroneurografia – jak przygotować się do badania?

W dniu badania należy jedynie umyć badaną część ciała. Przeciwwskazane jest używanie kremów, maści lub balsamów na skórę, w okolicy, gdzie będzie wykonywane badanie. Bezpośrednio przed badaniem należy poinformować osobę przeprowadzającą zabieg o aktualnie przyjmowanych lekach.

Przed badaniem EMG

Pacjenci zażywający doustne leki przeciwzakrzepowe powinni na 3 dni przed badaniem przejść na stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej (po konsultacji z lekarzem prowadzącym). Stosowanie aspiryny nie jest przeciwwskazaniem do badania.

Sposób przygotowania do badania EMG

 • Rano w dniu badania należy dokładnie umyć badaną część ciała wodą z mydłem.
 • Nie należy używać kremów, maści lub balsamów na skórę w obszarze, który ma być badany.
 • W okresie zimowym przed badaniem konieczne jest ogrzanie badanej kończyny

Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi przed badaniem EMG:

 • Należy poinformować o przyjmowanych lekach (szczególnie lekach przeciwkrzepliwych oraz wydłużających czas krwawienia) oraz obecnych chorobach.
 • Podczas badania należy informować  o nagłych dolegliwościach.

Na czym polega elektromiografia – EMG?

Badanie EMG, czyli elektromiograficzne opiera się na rejestracji czynności elektrycznej mięśni. Elektromiografia jest jednym z podstawowych badań w rozpoznawaniu chorób mięśni i nerwów obwodowych. Badanie to pozwala ustalić lokalizację i charakter zmian patologicznych w mięśniach, oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego.

Przy pomocy elektromiografów z użyciem elektrod igłowych rejestrowane są zmienne bioprądy z mięśni w spoczynku i podczas wysiłku.

Wskazania do badania elektroneurografii

Różnicowanie niedowładów pochodzenia mięśniowego, wykrywanie i różnicowanie niedowładów wywołanych uszkodzeniem nerwu obwodowego, ocena funkcji mięśni po urazach, zanik mięśni o nieznanej etiologii (przyczynie).

Jak przebiega badanie?

Przed badaniem, lekarz przeprowadza krótkie badanie neurologiczne sprawdzające układ nerwowy oraz mięśnie. Pacjent leży na łóżku przeznaczonym do badań, lekarz wkłuwa elektrodę w mięsień. Najpierw ocenia się mięsień w spoczynku. Podczas tej części badania, elektroda jest przemieszczana kilkakrotnie, tak aby różne odcinki mięśnia były zbadane. Następnie pacjent jest proszony o niewielkie napięcie mięśnia, a później napięcie z całej siły, podczas których prowadzi się kolejne badanie. Liczba mięśni, która będzie przebadana zależy od rodzaju dolegliwości z którymi pacjent się zgłosił oraz od wyników badań podczas przeprowadzania testu.

Czy badanie boli?

Pacjent może odczuwać ból podczas wkłuwania elektrody w mięsień. Podczas przeprowadzania testu może być też odczuwany dyskomfort. Badanie EMG nie jest akupunkturą lub metodą leczenia skóry. W jego trakcie nie są wstrzykiwane żadne substancje domięśniowo lub podskórnie.

Przeciwwskazania do badania emg.

 • Elektryczny rozrusznik serca. W przypadku niektórych rozruszników badanie jest możliwe, jednak wymagana jest pisemna zgoda prowadzącego kardiologa na badanie.

Elementy metalowe w sercu (np. sztuczna zastawka) lub w badanej okolicy ciała. Dopuszczalne są elementy tytanowe

Badanie Potencjałów Słuchowych - AEP

Na czym polega badanie słuchowych potencjałów wywołanych – AEP?

Badanie słuchowych potencjałów wywołanych jest badaniem elektrofizjologicznym, w którym bada się obecność określonych potencjałów powstających na różnych odcinkach drogi słuchowej w odpowiedzi na dźwięki o różnej intensywności, aplikowane do ucha pacjenta.

Wskazania do badania słuchowych potencjałów wywołanych AEP

Badanie słuchowych potencjałów wywołanych przeprowadza się jako badanie słuchu:

 • u małych dzieci,
 • innych osób, z którymi kontakt jest utrudniony,
 • także w celu wykluczenia symulacji (orzecznictwo sądowo-lekarskie).

Jak się przygotować do badanie słuchowych potencjałów wywołanych?

Przed badaniem słuchowych potencjałów wywołanych należy umyć głowę, nie wolno stosować żadnych lakierów ani żeli do włosów.

Jakie są możliwe powikłania po badaniu?

W naszej pracowni słuchowe potencjały wywołane są badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym.

Badanie Potencjałów Wzrokowych - VEP

Na czym polega badanie wzrokowych potencjałów wywołanych – VEP?

Wzrokowe potencjały wywołane rejestrowane z powierzchni głowy w trakcie stymulacji osoby badanej bodźcem wzrokowym. Może być nim błysk światła lub pojawiająca się

w polu widzenia czarno-biała szachownica o rytmicznie zmieniających się polach.

Wskazania do badania wzrokowych potencjałów wywołanych VEP

Wskazaniem do wykonania badania wzrokowych potencjałów wywołanych jest podejrzenie choroby nerwu wzrokowego lub innych elementów drogi wzrokowej. Jest ono szczególnie cenne w diagnostyce stwardnienia rozsianego. Badanie to znajduje też zastosowanie w rozpoznaniu psychogennych zaburzeń narządu wzroku (np. wykrywanie symulowania lub wyolbrzymiania objawów) oraz w ocenie rozwoju układu wzrokowego u dzieci. Zaburzenia psychogenne występują wówczas, gdy nie ma żadnych zmian organicznych (żadnych uszkodzeń) w narządzie wzroku (a pacjent twierdzi, że źle widzi!). W takich przypadkach badanie wzrokowych potencjałów wywołanych jest prawidłowe. Podłożem tych zaburzeń jest psychika chorego (np. choroba psychiczna), a nie uszkodzenie nerwu wzrokowego. Często utratę wzroku symulują dzieci, by zwrócić na siebie uwagę rodziców (w przypadku jakiś problemów rodzinnych itp.). Aparatu do badania potencjałów wywołanych nie da się oszukać: jeśli oko nie jest uszkodzone, to wynik jest zawsze prawidłowy, mimo że pacjent twierdzi, iż nic nie widzi.

Jak przygotować się do badania wzrokowych potencjałów wywołanych?

Pacjentowi, u którego wykonuje się badanie wzrokowych potencjałów wywołanych, nie powinno się rozszerzać farmakologicznie źrenic, nie należy też przeprowadzać badania dna oka w okresie kilku godzin poprzedzających badanie wzrokowych potencjałów wywołanych. Jeśli osoba badana ma wadę wzroku, trzeba ją dokładnie skorygować okularami, aby pacjent wyraźnie widział obraz szachownicy na monitorze.

Przed badaniem należy umyć głowę, nie wolno stosować żadnych lakierów ani żeli do włosów.

Jakie są możliwe powikłania po badaniu?

W naszej pracowni wzrokowe potencjały wywołane są badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym.

Badanie Elektroencefalograficzne - EEG

Na czym polega badanie elektroencefalograficzne – EEG?

Badanie EEG to badanie czynności elektrycznej mózgu. Badanie EEG ułatwia różnicowanie schorzeń czynnościowych i organicznych mózgu. W wielu schorzeniach mózgu badanie pozwala umiejscowić proces chorobowy w określonej okolicy. Szczególnie istotne znaczenie ma badanie EEG u pacjentów z napadami padaczkowymi, po urazie czaszkowym, w przebiegu zapalenia mózgu lub różnicowania śpiączek.

Wskazania do badania EEG

 • Opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
 • Padaczka (w diagnostyce wstępnej, w czasie jej trwania i kontroli, różnicowej).
 • Urazy czaszkowo-mózgowe
 • Różnicowanie czynnościowych i organicznych schorzeń mózgu
 • Utraty przytomności.
 • Drgawki (noworodkowe, gorączkowe, niedotlenienie, zaburzenia metaboliczne).
 • Urazy głowy lekkie i duże (z utratą przytomności i niepamięcią zdarzenia).
 • Stany lękowe, obniżony nastrój
 • Zaburzenia emocjonalne: złość, agresja itp.
 • Zaburzenia koncentracji uwagi.
 • Nadpobudliwość.
 • Śpiączki.
 • Zaburzenia snu.
 • Bóle i zawroty głowy, migrena.
 • Guzy mózgu
 • Zapalenia opon mózgowych i mózgu
 • Zaburzenia świadomości
 • U osób wykonujących sport kontaktowy.

Jak przebiega badanie?

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej lub siedzącej. W czasie badania pacjent powinien być zrelaksowany i pozostawać w bezruchu. W trakcie badania stosowane są różne metody wpływające na aktywność elektryczną mózgu. W trakcie badania może być rejestrowany obraz video tzw. Video EEG. W pracowni NEUROMEDICARE wykorzystywana jest unikalna metoda rejestracji z dwóch kamer jednocześnie. Jedna kamera rejestruje sylwetkę pacjenta, a druga twarz. Taka rejestracja pozwala na dokładną ocenę i korelację aktywności mózgu z ruchami części ciała.

W naszej pracowni każdy pacjent ma rejestrowane badanie video EEG o czym jest informowany. Na życzenie pacjenta nie rejestrujemy video w badaniu EEG.

Poza klinicznym zastosowaniem standardowego badania EEG współczesna informatyka oraz nowoczesne metody analizy komputerowej danych pozwalają na bardziej szczegółową ocenę zapisu. U nas stosujemy unikalne na świecie algorytmy detekcji iglic

i zaburzeń Xltek Stellate Spike Event Detectors. Stosujemy ilościową analizy amplitudy, częstotliwości, obliczenia wzajemnych zależności. Zastosowanie oceny ilościowej zapisu i tworzenia map stwarza szansę analizy zmian nieuchwytnych w ocenie wzrokowej w zakresie częstotliwości i amplitudy w różnych stanach patologicznych.

Jak przygotować się do badania EEG ?

 • Przed badaniem należy umyć włosy.
 • Nie wolno używać olejków, lakierów ani żelów do włosów
 • W ciągu 24 godzin poprzedzających badanie nie powinno się przyjmować leków pobudzających lub hamujących ośrodkowy układ nerwowy.
 • Co najmniej 8 godzin przed badaniem należy powstrzymać się od spożywania wszelkich napojów i pokarmów zawierających kofeinę ( mocna kawa, Coca-Cola, mocna herbata) lub innych substancji pobudzających.
 • Na badanie należy przyjść po spożyciu lekkiego posiłku, aby nie występowały spadki poziomu glukozy ( cukru we krwi).
 • Należy ubrać się swobodnie, w luźne, wygodne ubranie.
 • Pacjent powinien być zdrowy, bez infekcji.
 • Nie należy przerywać stosowanego leczenia farmakologicznego.
 • Zalecane jest przedstawienie opisów poprzednich badań.
 • Podczas przeprowadzania wywiadu należy odpowiadać wyczerpują
 • Na badanie pacjent powinien przyjść wypoczęty i wyspany.

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie:

 • Aktualnie przyjmowane leki.

Wszelkie nagłe dolegliwości jak: bóle głowy, zawroty, mdłości, senność itp

CENNIK

L.p. Nazwa Cena
1 Badanie przewodnictwa nerwowego – jeden nerw 130,00 zł
2 Badanie w kierunku cieśni nadgarstka – komplet, jedna kończyna. 

ENG oraz test porównawczy włókien czuciowych oraz ruchowych nerwu łokciowego i pośrodkowego. 

180,00 zł
3 Badanie w kierunku cieśni nadgarstka –  komplet, dwie kończyny. 

ENG oraz test porównawczy włókien czuciowych oraz ruchowych nerwu łokciowego i pośrodkowego. 

300,00 zł
4 Inching (metoda krótkich segmentów). 50,00 zł
5 Badanie w kierunku polineuropatii – jedna kończyna dolna. ENG włókien ruchowych nerwu strzałkowego i piszczelowego oraz włókien czuciowych nerwu łydkowego. 350,00 zł
6 Badanie splotu barkowego.
ENG krótkich nerwów – mięśniowo-skórny, promieniowy krótki, pachowy oraz nadłopatkowy.
Ocena nerwów długich – nerw pośrodkowy, łokciowy oraz promieniowy.
350,00 zł
7 Próba ischemiczna (tężyczkowa) 200,00 zł
8 Próba miasteniczna. 200,00 zł
9 Wzrokowe potencjały wywołane (VEP) 200,00 zł
10 Sluchowe potencjały wywołane pnia mózgu (AEP) 200,00 zł
11 Badanie EEG w czuwaniu 150,00 zł
12 Badanie EEG w czuwaniu w domu pacjenta* 400,00 zł
13 Badanie EEG po deprywacji snu (po nieprzespanej nocy) 200,00 zł
14 Badanie EEG po deprywacji snu (po nieprzespanej nocy) wyjazdowe * 600,00 zł
15 Badanie Wideo EEG w czuwaniu. 200,00zl
16 Badanie Wideo EEG w czuwaniu – wyjazdowe * 550,00 zł
17 Badanie Wideo EEG po deprywacji snu (po nieprzespanej nocy) 300,00 zł
18 Badanie Wideo EEG po deprywacji snu (po nieprzespanej nocy) wyjazdowe * 750,00 zł
18 Holter EEG. 1500,00 zł

* Cena badania EEG wyjazdowego dotyczy terenu Koszalina i okolic. 

* W przypadku odległości powyżej 5km od centrum Koszalina, zostaną doliczone dodatkowe koszty dojazdu – 3zł za każdy kilometr, droga liczona w dwie strony.

* UWAGA:  Jeżeli badanie wyjazdowe nie dojdzie do skutku z winy badanego, zostanie policzony pełny koszt dojazdu oraz 50% ceny badania.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ?

Pracownia NEUROMEDICARE – INTELIMED

1 Maja 20/3, 75-800 Koszalin
telefon kontaktowy i rejestracja:  784 497 833

Pracownia znajduje się w suterenie Pasażu Millenium.

Masz pytania zadzwoń, chętnie doradzimy.

Badania EMG i EEG, VIDEO EEG, HOLTER EEG i PSG, POLISOMNOGRAFIA Koszalin.

Dojazd wózkiem dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Biskupa Czesława Domina.